Sub-categories
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс

 • Даний курс розроблено для учнів 8-х класів загальноосвітніх шкіл. Зміст курсу включає сукупність двох взаємопов'язаних компонентів: теоретичного і практичного. Теоретична частина курсу спрямована на формування в учнів основ інформаційної культури, навичок аналізу і формалізації предметних задач, ознайомлення з такими поняттями як хімічні властивості неорганічних сполук, способи добування неорганічних сполук, індикатор та ін. Практичний аспект пов'язаний з виробленням навичок роботи з хімічними реактивами,складанням плану експерименту, проведенням його, вмінням робити висновки; розв’язувати експериментальні задачі; висловлювати судження про значення хімічного експерименту як джерела знань, про вплив речовин на навколишнє середовище і здоров’я людини; дотримання запобіжних заходів під час роботи з кислотами і лугами.Необхідність вироблення практичних навичок і умінь роботи експеримент передбачає значне підвищення питомої ваги практичних занять (порівняно з іншими предметами) у загальній структурі курсу надаючи курсу хімії специфічні риси, які відрізняють його від інших предметів.

  Курс включає розробки 11 уроків теми «Хімічні властивості та способи добування основних класів неорганічних сполук» розподілені наступним чином:

  1.

  Класифікація оксидів. Способи добування оксидів.

  2.

  Хімічні властивості оксидів.

  3.

  Обчислення за хімічними рівняннями. Розв’язання задач.

  4.

  Класифікація кислот. Способи добування.

  5.

  Хімічні властивості кислот.

  6.

  Класифікація солей. Способи добування.

  7.

  Хімічні властивості солей.

  8.

  Класифікація лугів. Способи добування.

  9.

  Хімічні властивості лугів.

  10.

  Хімічні властивості основних класів неорганічних сполук.

  11.

  Підсумкова контрольна робота.

 • Дистанційний курс для 8 класу за темою "Кількість речовини. Обчислення за хімічними формулами" Цикл уроків. Хімія
 • Курс посвящен изучению истории развития жизни в рамках базового уровня программы 11 класса